ONLINE KİTAP SATIŞ

Anasınıfımız Hakkında


Anasınıfımız

Her insanın bir zihinsel kapasitesi vardır.Zihin,beyin ve beyinle ilgili sinirlerinişlevlerinin tümüdür. İnsanın düşünme, akıl yürütme objektif gerçekleri algılama,yargılama ve sonuç çıkarma gibi zihinsel yeteneklerinin tümüne de “zeka”denir.İnsanın çevresiyle etkileşim halinde olması sonucunda birey çevresindeki nesnelerin durumlarını anlama ve bilme yöntemini geliştirir.Buna da “Bilişsel Gelişim”denir.Okul öncesi ve özellikle 5-6 yaşlarında daha fazla uyaran olması nedeniyle, büyük katkılar sağlamaktadır.

 

Sosyal Duygusal Gelişim; Çocuğumuzun çevreye uyum göstermesini sağlayan,yaşıtlarıyla iletişim kurabilmesini ve bunun sonucunda da mutlu olmasını,soru sormasını ,kıskançlık ,kaygı,öfke gibi olumsuz tepkilerin yerine olumlu tutum ve davranışlar gösterebilmesini sağlayan gelişim alanıdır.

Dil Gelişimi;çocuklar çevrelerindeki sesleri,konuşmaları dinleyerek dili ve konuşmayı öğrenirler.Okul öncesi eğitim kurumuna giden öğrencilerin sözcük dağarcıkları,dili anlama ve kullanma düzeyleri,okul öncesi eğitim kurumlarına gitmeyen öğrencilerden daha yüksek düzeyde olduğu ve ilköğretim okuluna başlamak için de daha hazır olduğu görülmüştür.

Psikomotor Gelişim;İnsanlardaki el ve parmaklar küçük kasları oluşturur.Küçük kasların işlevlerinin artması ve ustalaşması, bu alanda yapılan hareketlere bağlıdır.Okul öncesi dönemindeki bütün etkinlikler ve branş dersleri de bu alanın gelişmesine yöneliktir.

sonuçta vücudun,iyi işlenmesi de çocuğun her yönde,pozitif ilerlemesini sağlar.

Özbakım Becerileri: Yemeğini kendisinin yemesi,kıyafetlerini kendisinin giyebilmesi,

lavabo ihtiyaçlarını kendisinin giderebilmesi için, küçük yaşlardan başlayarak,yaparak

yaşayarak öğrenirler. Anaokulu hayatın gerektirdiği bu becerileri destekleyici açıklamalarda ve yönlendirmelerde bu becerilerin tamamlanması için tamamlayıcı bir eğitim verir.

İşte bu alanların daha fazla ilerlemesi ya da geriden takip eden gelişim alanlarının

seviyesine gelmesini sağlayan etkinliklerimiz branş derslerimiz şu şekildedir:

MÜZİK derslerinde;Ritm tutmayı,şarkının sözlerini müziğine uygun söylemeyi,kendini

ifade etme becerisini kazanmasını,mutlu ve eğlenceli vakit geçirmelerini,yeni sözcükler öğrenmelerine,yardımcı olarak bu alanların gelişmesini sağlar.

BEDEN EĞİTİMİ derslerinde;El,göz ve vücutlarını en iyi şekilde ve koordineli olarak kullanmayı gerektiren jimnastik hareketler yaptırılmaktadır.Bu dersin kolu olan;

YÜZME dersinde;Kolların ve bacakların belirli hareketlerle çalıştırması gerektiğini bunu başardıklarında,bu koordinasyonlu hareketlerin, onları suyun üzerinde durmayı sağladığını anlayıp,başarma duygusunu tadacaklardır. Program I.dönemin başında 1 ay, II.dönemde de Nisan-Mayıs-Haziran aylarında uygulanır.

İNGİLİZCE dersinde;Anaokulumuzda verilen yabancı dil öğreniminde doğal öğrenme

yöntemi uygulanır.Çocuklar İngilizceyi dikkat vermek ve anlamak için özel bir çaba har-

camadan oyun ve neşe içinde öğrenmeleri sağlanır.Yıl sonunda temel kavramları öğrenmiş

şekilde mezun olurlar.

GÖRSEL SANATLAR dersinde; Ebru sanatı,origami,mozaik ve heykel çalışmaları yaparak,bu çalışmaların ne olduğunu erken yaşta öğrenip fikir ve beceri sahibi olurlar.Bütün gelişim alanlarının ilerlemesini sağlayıcı derslerimizden bir tanesidir.

GÖSTER-ANLAT;Çocuklarımız grup önünde konuşmalarını ifade edebilme,insiyatif kullanabilme ve soru sorma yetenekleri geliştirmek amacı ile evden istedikleri oyuncağı ya da kendisine ait başka bir eşyayı getirip arkadaşlarına tanıtır.Tanıttığı şeyle ilgili soru sormak isteyen arkadaşlarına söz verir ve soruları cevaplar. Becerileri geliştikçe öğretmenlerinin belirlediği alanlarda,seçip getireceği eşyalarının tanıtımını da yapabilir.

GÖSTERİ MERKEZİ (TİYATRO SALONU);Her hafta bir gün, gösteri merkezimizde sınıfta okunan bir hikaye,oyun veya tekerleme dramatize edilir.

Branş derslerimiz dışında;anaokulumuzun etkinlikleri şunlardır:

1-Türkçe Dil Etkinliği

2-Fen-Matematik Etkinliği

3-Müzik Etkinliği

4-Drama Etkinliği

5-Okuma-Yazmaya Hazırlık Çalışmaları

6-Sanat Etkinliği

7- Cimnastik

Bu etkinlikler de bilişsel,sosyal-duyuşsal,psikomotor,dil ve özbakım alanlarını tamamlayıcı ve bir üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan faaliyetlerimizdir.

I.ve II.dönem sonlarında; Eğitim yılı boyunca bir dönemin çalışmalarının sergilendiği gösteri ve sergimiz “AKILLI ÇOCUKLAR 1-2 “adı ile velilerimize sunulmaktadır. Gösteride bütün derslerle ilgili mutlaka bir sunum vardır. AKILLI ÇOCUKLAR programında her sınıf3-4 gösteri görevi alarak yeteneklerini ve çalışmalarını ortaya koyarlar.

program Tekden Atatürk Doktor Yemek Listesi Albüm insan
Tekden Koleji - Özel Okul Eğitim - Kolej 2015. Tüm hakları saklıdır.