ONLINE KİTAP SATIŞ

Eğitim Sistemi


A.VAKİT ÇİZELGESİ:
Yaz ve kış aynı olmak üzere 09:00 – 16:20 arası 8 ders saatidir.
B-HAFTALIK DERS SAATİ:
Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim kurumları haftalık ders saati üzerine ilave 10 ders saati olmak üzere haftalık 40 ders saati vardır. Ayrıca cumartesi günleri 4-6 ders saati arası değişen TAM ÖĞRENME, İŞBİRLİĞİNE ESASINA DAYALI ÖĞRENME ve KULÜP ÇALIŞMALARI vardır.
TAM ÖĞRENME:
Ünite/ Tema sonlarında yapılan ölçme değerlendirme sonucuna göre eksik öğrenme veya ünite kazanımlarını tamamlama amaçlı olmak üzere 4 – 6 öğrenciden oluşan ek çalışmayı kapsar. Bu çalışmaya başarı oranı %70’in altında olan öğrenciler katılır.
A.YETENEK DERSLERİ: Beden eğitimi, Resim, Müzik, Bilgisayar, seçmeli derslere branş eğitim liderleri girer. Çocuklarımızın gelişimi için bu dersleri önemseriz ve buna göre ortamlar hazırlarız.
B.YABANCI DİL: Haftada 8 -10 saat arasında İngilizce öğretimi yapılır ve alanında uzman eğitim lideri derse girer. İngilizce öğretiminde gerektiğinde “kur sistemi” uygulanır.
C.BİLGİLENDİRME: Veliler öğrencilerimizin gelişimini eğitim liderleri ile birlikte takip etmek zorundadır. Velilerimizin okulun veli toplantılarına ve diğer eğitim toplantılarına katılmaları esastır. Öğretmenlerimiz, sağlıklı iletişim ve bilgilendirme amaçlı olarak telefon görüşmeleri ve ev ziyaretleri yaparlar.
D.SAĞLIK/BESLENME: Okulumuzda, öğrenciler sağlıklı beslenmeye özendirilir. Bundan dolayı kantin uygulaması yoktur. Okulumuzda tüm sınıflarımız için öğle yemeği vardır. Ayrıca okulumuzda hemşire bulunmaktadır. Tekden Hastanesi ile anlaşmamız mevcuttur.
E.ÖLÇME/DEĞERLENDİRME: Okulumuzda dönemde en az 4 kez deneme sınavı yapılır ve değerlendirilir.
F.REHBERLİK/PSİKOLOJİK DANIŞMA: Okulumuzda iki rehber öğretmen ve bir psikolog mevcut olup, gelişimsel rehberlik anlayışı hakimdir.
G.EĞİTİM SİSTEMİ: Çoklu zeka temelli eğitim programı, yaşam becerisi eğitim programı uygulamaları esastır. Çocuklarımızın duygusal zeka gelişimi önemsenmektedir.
H.DAVRANIŞ KURALLARI: Okul, sınıf ve toplum kurallarının ve davranışlarının öğrenciye kazandırılması önemsenir.
İ.KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ: Okulumuz TSE ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemine sahiptir. Bundan dolayı her türlü eğitimsel etkinlikler ölçülür ve değerlendirilir.

 

program Tekden Atatürk Doktor Yemek Listesi Albüm insan
Tekden Koleji - Özel Okul Eğitim - Kolej 2015. Tüm hakları saklıdır.