ONLINE KİTAP SATIŞ

Rehberlik Hizmetlerimiz(FEN)


2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ I.DÖNEM YAPILAN PDR FAALİYETLERİ

 

 

Öğrenci Tanıma Formları: Öğrencileri daha yakından tanımak için sene başında hazırladığımız ve dosyasını tuttuğumuz ilk çalışmadır.

 

Birebir Rehberlik: Öğrencilerimizle yapmış olduğumuz görüşmelerimizde tercih ettiğimiz bir görüşmedir. Bu görüşmeler okulumuzun PDR Birim odalarında gerçekleşmiştir. Bu görüşmelerde, öğrencilerimizin ağırlıklı olarak Ders Çalışma ile ilgili problemlerini çözmek için görüşmeler yaptık. Dersle ilgili görüşmelerin ağırlıkta olmasının sebebi, okulumuz öğrencilerinin problemlerinin ağırlıklı olarak bu doğrultuda olmasından kaynaklanmaktadır.

 

Grup Rehberliği: Öğrencilerimizin ortak problemlerini çözmek, sınıfça bu problemleri değerlendirip ortak karar alabilmek için yaptığımız çalışmadır. Bu çalışmalar öğrencilerin sınıflarında ya da küçük grup olduklarında PDR Birim odalarında gerçekleşmiştir.

 

Üniversite Tanıtım Günleri: Kayseri Radison Blu Otelde gerçekleştirilen ve Türkiye’nin seçkin Üniversitelerinin katılmış olduğu tanıtım günlerine öğrencilerimizi götürdük. Bu sayede öğrencilerimiz,  Üniversitelerle ya da Bölümlerle ilgili sorularını, kendi stantlarının başında bulunan Üniversite Öğretim Görevlilerine, Danışmanlarına, Tanıtım ve Organizasyon Birimlerine sorarak cevaplarını almışlardır. Ayrıca, Üniversitelerin mesleklerin tanıtım-bilgilendirme kataloglarını alarak bunları evde inceleme imkânına ulaşmışlardır.

 

YGS-LYS FORMU: Öğrencilerimize Üniversite, Bölümler, Gelecekle ilgili Duygu-Düşüncelerini, PDR Birimimizin hazırlamış olduğu 22 soruyla ölçerek öğrencilerimizi farklı yönlerden tanımaya çalıştığımız bir formdur.

 

 

 

ÖĞRENME STİLLERİ ENVANTERİ: Öğrencilerimizin kendilerini daha iyi tanıyabilmeleri için hazırlanmış olan 14 soruluk bir envanterdir. Burada verilen cevaplar, öğrencinin hangi öğrenme stiline uygun olduğunu saptamış ve öğrenciye yol göstermiştir.

 

PROBLEM TARAMA ENVANTERİ: Rehberlik Merkezleri tarafından hazırlanan ve 50 sorudan oluşan bir envanterdir. Bu envanter sayesinde öğrencilerimizin okul, aile, arkadaşlık, bireysel sıkıntılarını tespit edilmiştir. Özellikle yapılan bireysel görüşmelerde bu cevaplar PDR Birimimize yol göstermiştir. Ayrıca, önemli olduğunu düşündüğümüz durumlar aileye ya da öğretmelere iletilmiştir.

 

HAFTALIK ÇALIŞMA PROGRAMI: Öğrencilerimizde görülen düzensiz çalışma alışkanlığının yok edilmesi için her hafta örencilere verilip, geçen haftanın çalışmalarının değerlendirildiği bir programdır.

 

YGS-LYS SINAV SİSTEMİ SEMİNERİ: Tüm 12.sınıf öğrencilerinin toplanıp, PDR Birimimiz tarafından anlatılan bir seminer çalışmasıdır. Bu seminerde öğrencilerimizin YGS ve LYS Hakkında bilmeleri gereken tüm detaylar aktarılmış olup, sormak istedikleri sorulara cevapların verildiği bir seminerdir.

 

NİTELİKLİ DERS ÇALIŞMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ: Öğrencilerimizin nitelikli çalışmaya ulaşmaları için hazırladığımız bir seminerdir. Bu seminerde nitelikli çalışmanın önündeki engeller ve çözüm yolları öğrencilerimize bizzat aktarılmıştır.

 

ÖĞRENME STİLLERİ SEMİNERİ: Yapılan Öğrenme Stilleri Envanterinden sonra, öğrencilerimizin hangi öğrenme stilinde bulunduklarının ve bu öğrenme stilleri gruplarının nasıl daha iyi öğrenebileceklerinin, nitelikli bir biçimde nasıl ders çalışmaları gerektiklerinin anlatıldığı bir semindir. Bu seminerin sonunda Üniversite sınavında dersleri olan öğretmenlerimiz kısa periyotlarla “Kendi Derslerinin Nasıl Daha Verimli Bir Biçimde Öğrenilebileceğini” öğrencilerimize aktarmışlardır.

 

 

GELECEĞİN ALTIN MESLEKLERİ SEMİNERİ: Bu seminerde öğrencilerimizin farklı uzman yüzlerle tanışıp, bu kişilerden de bilgi almaları amaçlanmıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi Orta Anadolu Bölge Koordinatörü ve İnsan Kaynakları Uzmanı Burak Metin ile Okulumuz PDR Birimi ortaklığında geleceğin altın mesleklerinin neler olduğu ve bu mesleklerin gerektirdiği nitelikler ve meslek seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, Hedef belirlemede dikkat edilmesi gereken hususlar öğrencilerimize aktarılmıştır.

 

ÖSYM GİRİŞ BAŞVURULARI:  Okulumuz 12.sınıf öğrencilerinin YGS Sınavına girişleri için yapılması gereken başvuru süreci, okulumuzda PDR Birimimiz ve Bilgisayar – Teknoloji Birimimiz aracılığıyla yapılmıştır.

 

REHBERLİK FASİKÜLLERİ 1. (ÜNİVERSİTE SINAVI TEMEL BİLGİLENDİRMESİ)

 • 16 Sayfadan oluşan,
 • YGS-LYS soru sayılarının,
 • YGS-LYS puanlamalarının nasıl olduğunun,
 • 2015 YGS-LYS sınavındaki İstatistiklerinin neler olduğunun,
 • YGS-LYS Testlerinin Ağırlıklı Getirilerinin,
 • Sınava Giren Adayların İstatistiklerinin,
 • OBP’nin Öneminin,
 • 2015 ÖSYS Kontenjanlarının, açıklandığı PDR fasikülüdür.

 

REHBERLİK FASİKÜLLERİ 2. (ÖĞRENME STİLLERİ)

 • 17 sayfadan oluşan,
 • Öğrenme Stilleri Envanterinin bulunduğu,
 • Yapılan envanter sonucunda hangi gruba giren öğrencinin hangi özelliğinin olduğu,
 • Öğrencinin kendi stiline uygun olan grubun nasıl ders çalışması gerektiğinin, açıklandığı fasiküldür.

 

 

 

 

 

 

REHBERLİK FASİKÜLLERİ 3. (NASIL DERS ÇALIŞMALIYIM)

 • 12 sayfadan oluşan,
 • Nitelikli Çalışma Nedir?
 • Zihinsel Hazırlığın,
 • Uygun Ortamın,
 • Haftalık Çalışma Programının,
 • Ders Çalışma Sürecinin,
 • Çevreyle İletişimin,
 • Uykunun, öneminin açıklandığı bir fasiküldür.

 

 

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ MESLEKLER REHBERİ

 

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin kendi PDR Birimi tarafından hazırlanan ve içerisinde ortalama 250 mesleğin tanıtımının yapıldığı 140 sayfalık bir kitapçıktır.

 

Bu kitapçıkta;

 

Okunmak istenen programın amacı,

Programda okutulan belli başlı dersler,

Mezunların kazandıkları unvan ve yaptıkları işler,

Çalışma alanlarına açıklamalar getirilmiştir.

 

VELİ BİREYSEL GÖRÜŞMELERİ: Okulumuz PDR Birimi, öğrenci velilerimizle hem velinin talebi hem de PDR Birimimizin talebiyle görüşmeler gerçekleştirmiştir. Bu görüşmelerde yüz yüze iletişim tercih edilmiştir ancak bazı velilerimizin mesafenin uzaklığını ifade etmeleri üzerine velilerimizle telefon aracılığıyla da iletişime geçilmiştir.

 

I.DÖNEM DEĞERLENDİRME TOPLANTISI: Okul velilerimize,

 

 • Velilerimizin 4 grupta okulumuz toplantı salonuna davet edildiği,
 • Seminerden önce sabah gelen gruba kahvaltının, Öğle gelen gruba yemeğin ikram edilmesiyle başlayıp,
 • Kurumumuzun 1 dönem boyunca yaptığı çalışmaların aktarıldığı,
 • Ölçme Değerlendirme Birimimizin de desteğinin alınarak, okul öğrencilerimizin ders ve deneme ortalamalarının,
 • Sınıflarımızın ders ve deneme ortalamalarının,
 • 2015 YGS sınavının analizinin,
 • Sınıf öğrencilerinin kişilik yapılarının ne olduğu ve bu kişilik yapısına nasıl davranılması gerektiğinin,
 • Öğrencilerin genel problemleri ve bu probleme çözüm önerilerinin getirildiği,
 • Toplantı sonunda velilerin öneri, görüş, eleştirilerinin yazılı olarak alınıp Kurum İdaremize Toplantı Raporunun sunulduğu ortalama 2 saatlik bir toplantı ve seminerdir.

 

KATILIM BELGESİ: İstanbul Aydın Üniversitesi ve AGÜV TOBB ÖZEL TEKDEN FEN VE ANADOLU LİSESİ işbirliğinde düzenlenen seminer sonunda, öğrencilerimize üniversite ve okulumuz onaylı “HEDEF BELİRLEME VE GELECEĞİN ALTIN MESLEKLERİ” adlı bir belge takdim edilmiştir.

program Tekden Atatürk Doktor Yemek Listesi Albüm insan
Tekden Koleji - Özel Okul Eğitim - Kolej 2015. Tüm hakları saklıdır.